boekomgevingsvisieth_th.jpg
May. '16

Werken met de omgevingsvisie

Het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ is opnieuw uit en geheel herzien. Auteur Gerwin Gabry van KuiperCompagnons legt uit:
‘Dit boek geeft een praktische handleiding om zelf een omgevingsvisie te maken of om het proces eromheen te begeleiden. In het boek is daartoe een gedegen uitleg van de Omgevingswet opgenomen. Ook de resultaten van de Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie zijn erin verwerkt en interviews met experts op verschillende terreinen (milieu, verkeer, water). Onderwerpen als integraal werken, cultuurverandering, participatie, digitalisering en de relatie met het omgevingsplan zijn uitgebreid behandeld. Het boek, dat een grondige herziening is van het goed verkochte boek ‘Werken met de structuurvisie en omgevingsvisie’, is vanaf nu verkrijgbaar bij uitgever Berghauserpont, maar ook bij Bruna, ECI, Bol.com en Paagman. Zoals em. prof. ir. Joost Schrijnen in het voorwoord aangeeft: ‘.. ook al is de wet nog maar net klaar, het is zeer relevant om vanuit de kennis in dit handboek aan het werk te gaan’.