GoudenGiraffe2018VergezichtNL.jpg

KuiperCompagnons wint Gouden Giraffe

Ons event VergezichtNL, 100 jaar KuiperCompagnons heeft een staartje gekregen. Ruim een jaar later hebben wij er een Gouden Giraffe mee gewonnen!

Wat is een Gouden Giraffe?
De Gouden Giraffe is de Oscar in de evenement business. Het is een prijs die organisaties en personen beloont die hun kop boven het maaiveld uitsteken door het bedenken van een sterk, origineel, gewaagd, resultaatgericht, effectief en/of maatschappelijk verantwoord concept voor de realisatie van een succesvolle beurs, brand event, congres, intern event of relatie event.

T. ...


meer...

DeNeunensekrant.jpg

Volle bak bij informatieavond Nuenen-West

Reportage uit de Nuenense Krant van 25 januari 2018

Verslag: Marlène van Kuyk en foto’s: Gemma Eerdmans.

Woensdagavond 17 januari jl.
Een grote en gemêleerde groep belangstellenden is in Het Klooster aanwezig om meer te weten te komen over alle plannen rondom Nuenen-West.

Na een inleiding door wethouder Martien Jansen, volgt Timon van der Horst van de gebiedsontwikkelaar BDP Ontwikkeling BV. In zijn presentatie geeft hij onder meer uitleg over de positionering van de wijk, met Nuenen als ‘sterk merk’, de gunstige ligging en diverse landschappelijke kwaliteiten. Zo zal bijvoorbeeld. ...


meer...

UrbanFarmingPartnersKuiperCompagnons01.jpg

KuiperCompagnons ontwikkelt Urban Farming in Singapore

KuiperCompagnons ontwikkelt als onderdeel van Urban Farming Partners verschillende architectonische modellen voor urban farming in Singapore. Dit consortium van Nederlandse bedrijven wordt gesteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze week staat KuiperCompagnons op de Indoor Ag-Con in Singapore met een 3D print van haar ontwerp voor de 101 Tower, een innovatief concept waarin urban farming gecombineerd wordt met kantoorruimte, zonnepanelen en verticale parken. ...


meer...

BAMWaterschap.png

Nieuw laboratorium voor Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap Hunze en Aa’s heeft BAM Bouw en Techniek geselecteerd voor de engineering en realisatie van een laboratorium naast het waterschapshuis op het Aquapark in Veendam. Het nieuwe laboratorium heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 1.150 vierkante meter en biedt plaats aan 30 medewerkers. In maart 2018 start BAM met de bouw. De oplevering staat gepland voor eind 2018.

Het gebouw, bestaande uit een laboratorium en kantoorruimte, krijgt energiezuinige installaties, apparatuur en verlichting en wordt verwarmd en gekoeld met eigen warmte-koude opslag. ...


meer...

EttenLeurKC.jpg

KuiperCompagnons wint architectenselectie Etten-Leur

KuiperCompagnons heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van circa 150 eengezinswoningen in de Streek, een door Spangers Vastgoedontwikkeling te realiseren woonbuurt aan de groene zuidrand van Etten-Leur.
Het concept is om de kwaliteiten van het landschap optimaal te benutten om zodanig een voor Etten-Leur uniek woonmilieu te creëren. Een groene buurt waarin men echt buiten woont, middenin het landschap en elke dag een vakantiegevoel kan ervaren.
. ...


meer...

BurghHaamstede01KuiperCompagnons.jpg

KC on tour voor Dorpsvisie Burgh-Haamstede

Om de lokale dynamiek van Burgh-Haamstede in kaart te brengen trekken we in het nieuwe jaar actief de 5 kernen in met de DorpsBakfiets. Onder het genot van Zeeuwse babbelaars, willen we graag met iedereen praten over de toekomst van Burgh-Haamstede. Jong en oud mogen tips, ideeën en vragen aan ons meegeven, zodat wij hiermee aan de slag kunnen. Wat mis jij in het dorp? Wat waardeer je en wat kan beter? In een interactief proces werken we aan de toekomstvisie voor de vijf kernen en het omliggende landschap. ...


meer...

feijenoordXLKuiperCompagnons.jpg

Spectaculaire vogelvlucht boven Rotterdam met Feijenoord XL

Het plan Feijenoord XL moet een fiks deel van Rotterdam-Zuid opstuwen in de vaart der volkeren, en dat is prachtig te zien op de, door ons gemaakte, ‘vogelvlucht’ boven het gebied.

Zie hier de video en het artikel op de site van het Algemeen Dagblad.

. ...


meer...

feijenoordXLKuiperCompagnons.jpg

Feijenoord XL wil 8.000 huizen op Zuid én nieuwe brug

Initiatiefgroep FeijenoordXL (waaronder KuiperCompagnons) heeft plannen voor duizenden woningen op Zuid en een nieuwe brug naar Kralingen. “We willen vooral dat de oude wijken in Rotterdam-Zuid hiervan profiteren’’, zegt woordvoerder Hamit Karakus.

Lees hier het hele artikel in het Algemeen Dagblad.

Impressie: KuiperCompagnons . ...


meer...

EdamVolendamKC.jpg

Sociale huurwoningen Keetzijde opgeleverd

Wonen omringd door groen en water, in een duurzame huurwoning. Het kán, binnen deelplan Keetzijde. In het westelijk gedeelte van de nieuwbouwwijk de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam verrijzen vierentwintig sociale huurwoningen.

De ruime grondgebonden huurwoningen, naar ontwerp van KuiperCompagnons, worden gebouwd in de vorm van een gesloten carré: een naar buiten georiënteerd blok, gelegen in openbaar groen. Het carré omsluit een binnenplein met onder meer parkeergelegenheden. Aan de voorzijde worden de huizen omzoom. ...


meer...

DeOmgevingswetindepraktijkKC.jpg

De Omgevingswet in de praktijk

Hoe integrerend werken en zorgvuldige participatie leiden tot oplossingen.

Integraal werken en participatie; het zijn twee sleutelbegrippen uit de Omgevingswet die in de komende jaren ingevoerd gaat worden. In Heerhugowaard hebben KuiperCompagnons en Awareness laten zien hoe die combinatie van inhoud en proces in de praktijk werkt en leidt tot oplossingen, ook in al lang slepende dossiers.

De gemeenteraad van Heerhugowaard ging op 28 november jl. met een ruime meerderheid akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet van zo'n 24 miljoen euro voor de aanpak van de Zuidtangent in het Stationsgebied. Daarm. ...


meer...

boekwerkenindegeestvandeomgevingswet.png

Nieuw boek: Werken in de geest van de Omgevingswet

Een compact en helder boek over de Omgevingswet is vers van de pers. Gerwin Gabry van KuiperCompagnons is er trots op dat hij er aan meegeschreven heeft. Dit boek behandelt de geest van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari 2021 in werking treedt.

Een unieke coalitie van respectabele specialisten in het omgevingsrecht hebben dit boek geschreven, dat op 1 december 2017 verschijnt. De enorme impact die de Omgevingswet zal krijgen, vat dit boek op een zeer leesbare manier samen in heldere lijnen voor de praktijk. ...


meer...

RijswijkBuitenSion.jpg

Deelplan Sion - RijswijkBuiten

Deelplan Sion is het eerste deelplan waar is gestart met de ontwikkeling van RijswijkBuiten. Sion kenmerkt zich door zijn geschiedenis van het kloostercomplex en met name de daarop volgende buitenplaats. Hoewel vrijwel alle vroege bebouwing is verdwenen herinneren nog enkele bouwwerken, watergangen en verkaveling aan de rijke historie van dit gebied. Deze cultuurhistorische elementen zijn unieke aanknopingspunten geweest voor het stedenbouwkundig ontwerp van Sion, maar ook voor het meegeven van specifieke identiteiten van deelwijken en buurten. ...


meer...

RijswijkBuitenParkrijk.jpg

RijswijkBuiten - Parkrijk

Het tweede deelgebied waarmee in RijswijkBuiten aan de slag is gegaan is Parkrijk (voorheen ’t Haantje). Gelegen naast Sion en aan de voet van het Wilhelminapark. En dit prachtige groene park vormt het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig ontwerp voor Parkrijk; de gezamenlijke tuin voor de (toekomstige) bewoners. Niet zomaar een tuin, maar één van maar liefst 150 hectare groot!

Wonen langs lange lanen
We noemen het gebied niet voor niets Parkrijk: diverse lanen met woningen vormen het verlengde van het park. Langs. ...


meer...

energielandschapBergenLKuiperCompagnons.jpg

Energielandschap biedt meer dan energie alleen

Gemeente Bergen (L) heeft de ambitie om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken is naast het beperken van energieverbruik ook het opwekken van duurzame energie nodig. KuiperCompagnons heeft samen met Antea Group en Econnetic voor de gemeente een Haalbaarheidsverkenning voor het Energielandschap Wells Meer opgesteld.

Hierin staat dat Wells Meer de unieke kans en mogelijkheid biedt om een grootschalig energielandschap te ontwikkelen, waar verschillende bronnen groene stroom opwekken en ruimte wordt geboden aan recreatie en participatie. Met e. ...


meer...

staalkaartenkleurenwaaier.jpg

Gunning staalkaarten omgevingsplan centrum-stedelijk

Op 1 november 2017 heeft KuiperCompagnons opdracht gekregen van het ministerie van I en M voor het opstellen van staalkaarten voor het omgevingsplan. Samen met onze projectpartners Stec groep, Vestigia archeologie & cultuurhistorie, Hekkelman Advocaten en Buro Bouwfysica gaan wij de komende maanden aan de slag met het opstellen van een staalkaart voor het gebiedstype centrum-stedelijk. Wij richten ons daarbij specifiek op de thema’s (1) leegstand, (2) functiemenging, (3) cultuurhistorie, (4) horeca evenementen en terrassen en (5) v. ...


meer...

MannheimCentroVerdeKC04.jpg

Bouw woningen in de voormalige Ludwig Frank Kazerne in volle gang

In de voormalige Ludwig Frank Kazerne (Mannheim) is samen met de opdrachtgever “Ihr Haus Sahle” uit Greven (Duitsland) het plan “Grünes Herz” of “Centro Verde” ontwikkeld. Het bestaat uit verschillende, deels gesubsidieerde, categorieën woningen. Ondanks de hoge dichtheid is het een ontspannen plan, waarbij veel ruimte voor groen is opgenomen. Auto’s parkeren op eigen terrein, maar worden door de zorgvuldige inrichting van de kavels, met carports, opstelplaatsen voor afval en zitelementen, niet als verstorend ervaren. ...


meer...

OffizierssiedlungmannheimKC.jpg

Transformatie Offizierssiedlung Mannheim is compleet

De transformatie van de officierswoningen in de Benjamin Franklin Kazerne in Mannheim is compleet. Rob Kanbier en Marina Propadalo bezochten op 10 oktober 2017 het eigenaarsfeest, dat opdrachtgever Ihr Haus Sahle uit Greven heeft georganiseerd. Nu de bestaande woningen zijn omgebouwd, is de nieuwbouw aan de beurt. Hiervoor wordt aan het eind van 2017 het startsein gegeven.

Het voormalige woongebied voor hoge officieren (Offizierssiedlung) wordt herontwikkeld naar een ‘open’ vernieuwde woonwijk, waarin het ruime en groene karakter van de voormalige Amerikaanse Offizierssiedlung behouden blijft. De nieuwe woonbuurt opent zich naar de omgeving; met nieuwe woningen aan de r. ...


meer...

StaphorstontwerpKuiperCompagnons.jpg

Ontwerp-omgevingsvisie Staphorst gepresenteerd

De gemeente Staphorst loopt graag voorop in het oefenen met de Omgevingswet en is al volop aan de slag met de omgevingsvisie. Dit is een traject waarin in de afgelopen maanden burgers, ondernemers en andere belanghebbenden tijdens verschillende participatieavonden zijn meegenomen. Op 28 september 2017 werd de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd. Mede op basis van dit brede participatietraject zijn de kernkwaliteiten en ambities voor de komende jaren vertaald in drie hoofdthema’s die het sociale en fysieke domein verbinden. ...


meer...

MerconKloosKC00.jpg

Enthousiaste samenwerking aan de Kinderdijk in Alblasserdam

Naast het werelderfgoed Kinderdijk wordt aan de Noord het Mercon Kloos terrein herontwikkeld. In een avondvullend programma hebben Rob Kanbier en Marina Propadalo op 26 september 2017 samen met de Rotterdamse opdrachtgever
Whoonapart een enthousiaste sfeer van samenwerking neergezet. Veel betrokken omwonenden en geïnteresseerden deelden hun ideeën en visies naar aanleiding van de getoonde schetsvoorstellen. Met deze input is een krachtige beweging ingezet om de komende maanden een breed gedragen stedenbouwkundig plan uit te werken. Samen doen met de betrokken omgevi. ...


meer...

KCwinkelcentrumDeStruytseHoeck.jpg

Drukbezochte inloopavond opwaardering winkelcentrum De Struytse Hoeck

Op woensdag 20 september 2017 is het definitief ontwerp gepresenteerd voor de openbare ruimte en gevelverbetering van winkelcentrum De Struytse Hoeck aan een volle zaal geïnteresseerden in het Helinium te Hellevoetsluis. De winkeliersvereniging, eigenaren en de gemeente Hellevoetsluis werken gezamenlijk aan de modernisering van het winkelcentrum.

Facelift voor winkelcentrum
KuiperCompagnons is verantwoordelijk voor zowel de herinrichting van de openbare ruimte als de gevelverbetering. Het w. ...


meer...

rijnsaterwoudegemeentehuisKC.jpg

Drukbezochte inloopavond in het Schoolhuis in Rijnsaterwoude.

Op donderdagavond 28 september 2017 werden de bezoekers van de inloopavond op de hoogte gebracht van het plan om de basisschool, sportvoorziening en kinderdagverblijf onder te brengen in het voormalige gemeentehuis en de omgeving daarvan op te waarderen tot een mooie dorpstuin.
Op de huidige locatie van de voorzieningen komt vervolgens ruimte voor betaalbare starterswoningen.
De eerste schetsen werden enthousiast ontvangen.
. ...


meer...

JiashanCityMOUKC01.jpg

KuiperCompagnons and Kenlog sign MOU with Jiashan Vice Mayor Mr. Lu Chunhao

On September 27th 2017 KuiperCompagnongs was invited to attend the opening ceremony of the Jiashan City representative office in Capelle aan den Ijssel. During the ceremony KuiperCompagnons and Kenlog signed an MOU with Jiashan Vice Mayor Mr. Lu Chunhao to better promote the regional economy and trade exchange between China and the Netherlands in high tech agriculture within the urban and suburban context. Depending on the request from Jiashan in the near future other members from the consortium ‘Urban Farming Partners’ can provide consulting services, training and supply high-end products based on integrated concepts.

Later during the ceremony a mo. ...


meer...

stationsgebiedheerhugowaard01KC.jpg

Tussenstand plannen stationsgebied Heerhugowaard gepresenteerd op drukbezochte infoavond 19 september

Bron: Heerhugowaard centraal
De N242, Het Stationsplein, de Industriestraat en de Westtangent, allemaal hebben ze één ding gemeen: de Zuidtangent.

En daarmee hebben ze ook allemaal te maken met het spoor en de daarmee gepaard gaande overlast en opstoppingen. Maar dat gaat veranderen als het aan het Waardse college ligt. Een treinviaduct zou verlichting kunnen bieden.

De resultaten van vele gesprekken met allerhande belanghebbenden werden dinsdagavond 19 september 2017 in het gemeentehuis zichtbaar tijdens de inloopbijeenkomst Stationsgebied. Er wa. ...


meer...

KunshanDukeTownKC04.jpg

KuiperCompagnons awarded Second prize for Duke Town international competition in Kunshan, China

In a very close call, KuiperCompagnons was awarded second prize for the international urban design competition in Kunshan, Jiangsu, China.

Duke Town is a 6 square kilometer km2 zone located on the West of Kunshan city.

In recent years, an increasing number of knowledge based institutions, have been established in the region, such as the USA based Duke university, Kunshan Technical Park and Qinghua Science Park.

The new plan for Duke Town aims to further stimulate the development of a high-tech and R&D cluster to this area, creating a world class ‘feature town’, which will attract investors, companies and talent. ...


meer...

schiehallenDelft.jpg

Presentatie aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft

Op 23 augustus 2017 heeft KuiperCompagnons een presentatie gegeven over de transformatieplannnen voor de Schieoevers aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. Deze vond plaats in de Schiehallen.

Uit de nieuwsbrief van provincie Zuid-Holland:
Gedeputeerden fietsend op werkbezoek op Schieoevers Delft

Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Rik Janssen hebben woensdag 23 augustus een fietsend werkbezoek gebracht aan de Schieoevers Noord in Delft. De g. ...


meer...

Woningbouwopgavealphenaandenrijn.jpg

Onderzoek naar woningbouwopgave Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn wil graag een intense stad zijn met vitale dorpen in een waardevol landschap.

Het college heeft flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen voor haar inwoners maar wil ook graag dat er voldoende woningen zijn voor huidige en toekomstige inwoners.

“Alphen aan den Rijn ligt in een waardevol landschap midden in het Groene Hart en centraal in de Randstad. Op een aantal plekken rondom Alphen aan den Rijn is woningbouw mogelijk. Het college wil dat nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad maximaal in balans zijn met het landschap en het water. E. ...


meer...

201706westergouweGBzone.jpg

Opening GroenBlauwe Zone in Westergouwe

Op vrijdag 16 juni is de GroenBlauwe zone in Westergouwe geopend door het overvaren van een trek-pontje in de natuurspeelplaats van het natuur- en recreatiegebied. Op het pontje stonden gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, de kinderburgemeesters uit Gouda en Zuidplas en kinderen uit Moordrecht en Westergouwe.

Tijdens de opening hebben kinderen, bewoners uit Westergouwe en genodigden genoten van alles wat het gebied te bieden heeft. Vanaf nu is het gebied vrij toegankelijk via het Klompenpad uit Westergouwe (ingang naast het Kindercentrum de Ontdekkingsreizigers) of per fiets via de Provincialeweg. ...


meer...

ontwikkelstrategienHaarlem2KC.jpg

Een ontwikkelingsstrategie voor inbreiding in Haarlem

Haarlem staat voor de opgave om de komende jaren een flink aantal nieuwe woningen te realiseren binnen de bestaande stad. De grote Haarlemse puzzel.
KuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om voor de omgeving Spoorwegstraat en voor de omgeving Randweg-Zijlweg een ontwikkelingsstrategie te maken.
Stedelijke inbreiding is een belangrijke opgave op veel plekken in Nederland, die vraagt om een zorgvuldig planproces. De komende maanden gaan we met alle betrokkenen aan de slag om de gewenste inbreiding te koppelen aan nieuwe impulsen voor de stad. ...


meer...

janvanrenessewegKC02.jpg

Zonnige en feestelijke opening Jan van Renesseweg

Op maandag 22 mei 2017 is de Jan van Renesseweg feestelijk in gebruik genomen. De Jan van Renesseweg is één van de belangrijkste routes vanuit het dorp Renesse naar het Noordzeestrand.

De ambitie was om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland.
In 2016 is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld door KuiperCompagnons.

Aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland B.V. is in september 2016 gestart met de herinrichti. ...


meer...

kasteeltuinZevenbergenKC1.jpg

Middeleeuws spektakel bij feestelijke opening Kasteeltuin Zevenbergen

Op vrijdag 19 mei 2017 heeft de gemeente Moerdijk de Kasteeltuin in Zevenbergen officieel in gebruik genomen.
Waar ooit Kasteel Zevenbergen stond vond nu een middeleeuws spektakel plaats onder toeziend oog van de leerlingen van basisschool de Neerhof. Zij waren uitgenodigd voor deze opening omdat hun school een aantal jaren geleden nog op een groot deel van het terrein van de Kasteeltuin stond.

Eerste fase van de gehele centrumontwikkeling
De opening van de Kasteeltuin is een bijzonder moment en een veelbelovende eerste stap van de opwaardering van het centrum van Zevenbe. ...


meer...

JanvanRenessewegmuurschildering.jpg

Het strand in Renesse is niet meer te missen!

De herinrichting van de Jan van Renesseweg is bijna voltooid. Tijd om te gaan genieten van zon, zee en zand.
Enkele collega’s (Fieke Damen, Helénè van Dooremolen en Marjan van Capelle) zijn druk bezig geweest om een mooie muurschildering te maken zodat het strand niet meer te missen is!

Op 22 mei 2017 wordt symbolisch het laatste stukje bestrating aangelegd, waarna de Jan van Renesseweg tot in lengte van jaren kan fungeren als visitekaartje van Renesse.

Meer informatie is na te lezen op de website masterplan Renesse.. ...


meer...

hetverborgengeheim.jpg

Eerste paal Het Verborgen Geheim

De eerste paal van het project ‘Het verborgen geheim’ op Heijplaat is op maandag 15 mei 2017 geslagen. Ontworpen door KuiperCompagnons en door Van Omme en De Groot ontwikkeld.

Nul-op-de-meter woningen
‘Het verborgen geheim’ is een project dat bestaat uit 170 nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen. De nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen komen in de wijk Heijplaat aan de Heysehaven. De 170 koopwoningen worden tussen 2016 en 2023 in meerdere fases gerealiseerd op Heijplaat. De woningen hebben woonoppervlaktes tussen . ...


meer...

stationsomgevingalphenaandenRijnKC01.jpg

Blok 4 Stationsomgeving Alphen aan den Rijn opgeleverd

In Alphen aan den Rijn is het zogenoemde ‘blok 4’ opgeleverd. Dit appartementencomplex is gesitueerd direct aan het Stationsplein, naast de Fietsappel.

Blok 4 vormt een essentiële schakel in de plannen voor het Alphense stationsgebied. KuiperCompagnons stelde voor dit gebied zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitplan op. Ondanks de crisis is er de afgelopen jaren volop gebouwd in het gebied. Als de komende jaren de laatste gebouwen worden voltooid, zal het beeldkwaliteitplan realiteit zijn geworden.. ...


meer...

omgevingswetKuiperCompagnons01.jpg

Workshop: Maken van een omgevingsvisie

Inmiddels weten velen van u wat de Omgevingswet zo’n beetje inhoudt en welke kerninstrumenten er zijn. U weet vast ook dat de wetgever ervan uitgaat dat we eerst een omgevingsvisie maken. Maar hoe doe je dat? Meld u zich dan aan voor de workshop 'maken van een omgevingsvisie' .

Workshop
In de praktische werksessie ‘Maak vandaag een begin met uw omgevingsvisie’ gaat u onder leiding van Gerwin Gabry zelf aan de slag om die eerste schreden te zetten. Als resultaa. ...


meer...

KuiperCompagnonsomgevingswet.jpg

De Omgevingswet is winst voor ontwikkelaars, mits …

Er zitten veel voordelen aan de Omgevingwet vast zoals minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder knellende milieuregels. Maar wat gaan de gemeenten doen met de vrijheid die deze wet hun biedt? Gerwin Gabry en mr. Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) leggen dit uit.

De Omgevingswet belooft veel goeds voor ontwikkelaars. De omgevingsvisie zal consistenter beleid opleveren en aan de voorkant duidelijker maken welke kwaliteiten gewenst zijn. Het omgevingsplan - de vervanger van het bestemmingsplan - zal minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder beknellende milieuregels (bestuurlijke afwegingsruimte) opleveren. ...


meer...

stationsgebiedheerhugowaardKC01.png

Opdracht voor masterplan stationsgebied Heerhugowaard

Na het maken van de structuurvisie voor het stationsgebied Heerhugowaard heeft KuiperCompagnons de opdracht gekregen voor het uitwerken van het masterplan voor dit gebied.
In samenwerking met de gemeente Heerhugowaard en adviesbureau Awareness gaan we daar met alle betrokkenen aan de slag om de plannen voor de openbare ruimte en herontwikkelingslocaties verder uit te werken.

Lees het artikel over deze opdracht op architectenweb. ...


meer...

Untitled1.png

Congres over de nieuwe Omgevingswet

Werkelijk iedereen in de sector krijgt er straks mee te maken: de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet, die 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur bundelt, brengt grote veranderingen met zich mee. Het is daarom belangrijk om de impact ervan niet te onderschatten en nú met voorbereidingen te starten.

Vanaf 2019 komen alle regels samen in één nieuwe wet. Eén wet, één loket, één procedure. Die laatste gaat van 26 naar 8 weken. ...


meer...

KuiperCompagnonsVUGSSarphati04.png

Toekomstige planologen en sociaalgeografen denken mee over de nationale Omgevingsvisie

Op dinsdag 21 februari 2017 brachten zo’n 40 studenten Sociale geografie & Planologie van studievereniging V.U.G.S. (Universiteit Utrecht) en Sarphati (Universiteit van Amsterdam) een bezoek aan KuiperCompagnons. De studenten maakten kennis met de verschillende disciplines binnen het bureau en projecten waarin KuiperCompagnons bij betrokken is. Ook kregen de studenten een korte rondleiding door de Van Nelle Fabriek. Presentaties over de Omgevingswet, Haikou (China) en de Malburgse Stadsoverlaat (Arnhem) werden enthousiast ontvangen en beantwoord met geïnteresseerde vragen. ...


meer...

OogpoliAsZkuipercompagnons.jpg

Oog voor uitzicht

Donderdag 2 februari 2017 was de feestelijke opening van de nieuwe oogpoli in het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht.
De opdracht voor het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht bestaat uit twee delen. Een verbouw met daaraan gekoppeld een nieuwbouw als uitbreiding.

Bij de inrichting van het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht staat de omgeving van Zwijndrecht centraal. Met het thema ‘verbinding met het landschap’ krijgt elke poli in Zwijndrecht haar eigen identiteit. ...


meer...

kuiper100cam10122.jpg

KuiperCompagnons zet Nederland van de toekomst in 100 minuten op de kaart

De lat lag hoog. Héél erg hoog. In een zaalprogramma van welgeteld 100 minuten Nederland zoals het er over 100 jaar uitziet op de kaart zetten. Letterlijk dus. Te beginnen met een maagdelijk wit canvas doek van 3 bij 5 meter. En dat dan in anderhalf uur omtoveren tot een kleurrijke kaart, compleet met 3D-maquettes van de drijvende woningen en boerderijen die in 2116 een prominente plaats in ons land zullen innemen…

Dat alles gebeurde live. Terwijl op 1 december op de tribunes in de Van Nelle Fabriek de 500 gasten van het jubilerende architectenbureau KuiperCompagnons bijna ademloos toekeken, werkten vijf architecten van dat bureau met spuitbussen, stiften en verf de toekomstvisies uit van een zevental visionairs. ...


meer...