04structuurvisiekaartA312meiPRINTzonders_th.jpg
Jun. '16

Structuurvisie Velsen unaniem vastgesteld

De door KuiperCompagnons opgestelde Structuurvisie Velsen ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’ geeft de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Velsen. In de visie vormen de veelzijdige kwaliteiten van de gemeente de uitgangspunten voor de koers op weg naar 2040. Velsen vormt met zijn haven en slimme maakindustrie de nautische toegangspoort en de dynamische techport van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met IJmuiden als rauwe duinstad met metropolitane woonmilieus. Tegelijkertijd vormt Velsen met de Kennemerduinen, recreatiegebied Spaarnwoude en het strand het nationaal park en het actieve landschap van de MRA, met daartussen lommerrijke woonmilieus in de binnenduinrand te midden van fraaie landgoederen. De gemeenteraad van Velsen heeft de structuurvisie unaniem vastgesteld.

De visie is te downloaden vanaf de site http://www.velsen.nl/actueel/projecten/gemeentelijke-projecten/structuurvisie-2025.htm Hier is ook een link te vinden naar een 360-graden-video waarin wethouder Vennik met trots de nieuwe structuurvisie presenteert vanuit verschillende locaties in de gemeente Velsen.project:

Structuurvisie Velsen