renesse_th.jpg
Sep. '16

Start herinrichting Jan van Renesseweg

Op 19 september 2016 is de uitvoering gestart van de herinrichting van de Jan van Renesseweg te Renesse
.
Afgelopen voorjaar is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld. Na een openbare inspraak- en informatieavond in het dorpshuis is het ontwerp afgerond en is aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het ontwerp is technisch verder uitgewerkt, samen met de fasering, de bereikbaarheid tijdens uitvoering en het communicatieplan. Volgens planning is voor Pasen 2017 de weg weer te gebruiken. Daarna zal nog de groenaanplant en het plaatsen van het meubilair plaatsvinden. KuiperCompagnons verzorgt de informatievoorziening over de voortgang van de werkzaamheden aan de inwoners en ondernemers zodat iedereen op de hoogte is van de laatste stand van zaken.

Tijdens de uitvoering kunt u op Facebook de voortgang volgen.

Meer informatie is na te lezen op de website over masterplan Renesse.