Garzweiler_th.jpg
Garzweiler02_th.jpg
Garzweiler01_th.jpg
Garzweiler03_th.jpg
Sep. '16

Neue Energie: KC maakt toekomstvisie voor bruinkoolmijn Garzweiler

Transformatie van gebieden voor een duurzamere leefomgeving speelt een toenemende rol in ons werkveld. In dat opzicht heeft KuiperCompagnons begin september samen met Cityförster, KLA Kipar Landschaftsarchitekten en de universiteit van Hamburg een toekomstvisie voor bruinkoolmijn Garzweiler gemaakt. Het gebied dient zich voor te bereiden op wanneer het delven eind 2040 stopt.

De vraag is ontstaan vanuit lokale autoriteiten die verbetering zien in het huidige voorstel om Garzweiler te ontwikkelen. Daarom is een samenwerkingsverband georganiseerd om tot een alternatief voorstel te komen. Het samenwerkingsverband heeft tot groot genoegen van gemeentes en regio Keulen-Düsseldorf een sterk concept opgeleverd dat verschillende schaalniveaus en tijdlijnen met elkaar verbindt.

Het concept stelt voor om de mijnen in te pakken en te verbinden door groene infrastructuur. Zo ontstaat een robuust, groen netwerk waarin aanliggende dorpen worden versterkt. Een vroegtijdige ontwikkeling van dorpen rondom de mijngebieden is noodzakelijk om nieuw perspectief te bieden. Als het aan de ontwerpbureaus ligt gaan we hier morgen al mee beginnen. Rob Kanbier van KuiperCompagnons noemt Holzweiler als voorbeeld: “Het hart van het dorp moet worden geïntensiveerd, denk hierbij aan een zorgaanbieder, wonen voor senioren en ook het creëren van nieuwe bedrijvigheid”.

De leegte die de Garzweiler mijn achterlaat vormt een kans voor nieuwe hoogwaardige invulling. Voorstel is een combinatie van een duurzaam energielandschap, een stuifzandlandschap met ruimte voor nieuwe vormen van wonen en bedrijvigheid en een energie-opwekkend meer dat tevens dient als stadsverwarmingssysteem.

De visie kijkt verder dan Garzweiler en stelt voor om ook de bruinkoolmijngebieden van Inden en Hambach op te nemen. Deze drie-eenheid vormt een robuust en aantrekkelijk landschap dat waarde biedt voor de omliggende steden en toekomstperspectief geeft voor de lokale dorpen. Zo ontstaat ‘Neue Energie’ voor het gebied, in de letterlijke en spreekwoordelijke zin.

Meer informatie is te lezen in het RP artikel Europas größter Park am Tagebaurand?.