spadegrondinvoorKasteeltuin1_th.jpg
Oct. '16

Kasteeltuin eerste aanzet opwaardering Zevenbergen

'Een groene parkeerplaats aangelegd met een bloementuin en een aantrekkelijke wandel- en fietspromenade richting het centrum.' Zo omschrijft de gemeente Moerdijk de Kasteeltuin waarvan de aanleg half oktober 2016 begint.

KuiperCompagnons is verantwoordelijk voor het inrichtingsplan voor de Kasteeltuin. Op de plek waar ooit Kasteel Zevenbergen stond komt de Kasteeltuin, een ruime, groene parkeergelegenheid voor het centrum. Op een hedendaagse en inspirerende wijze wordt de historie van het Kasteel hier weer zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Sporen van het verleden vormen een route en verbinden bijzondere plekken met elkaar: door de stadsmuur, de kasteeltuin in, via de Lobbekestoren, langs de lakens naar het centrum.

Belangstellenden kunnen de voortgang op de voet volgen op
een facebookpagina

Meer informatie over de Kasteeltuin is te vinden op Centrumontwikkeling Zevenbergen: Kasteeltuin. Ook kunt u daar meer informatie vinden over de andere deelprojecten van de centrumontwikkeling.

bron: BN De Stem