zevenbergenfdLR_th.jpg
Apr. '16

Honderd jaar ruimtelijke oplossingen

Het Financieele Dagblad 31-03-2016:

KuiperCompagnons is een nationaal en internationaal werkend multidisciplinair advies- en ontwerpbureau voor Architectuur, Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening. Het bestaat sinds 1916 en houdt zich bezig met het bedenken van concrete oplossingen voor uitdagingen betreffende wonen, werken en samenleven. Dat doet KC door te adviseren, ontwerpen en regisseren van de leefomgeving. Adjunct directeur Nederlandse projecten Martijn Niehof vertelt over het ontstaan en de rode draad die al honderd jaar leidend is binnen hun werkzaamheden.

"We zijn in Nederland de oudste en één van de grootste organisaties op dit gebied en hebben in onze lange geschiedenis in bijna alle steden en dorpen van Nederland wel iets gedaan. Het begon allemaal met de ontwikkeling van Tuindorp Vreewijk in Rotterdam." Hij stelt dat er natuurlijk veel veranderd is in de opgaven, maar dat de rode draad en visie overeind gebleven zijn. "Voor ons staat altijd de mens centraal, we richten ons op het veiliger, gezonder en leefbaarder maken van een plek, om mensen gelukkig te maken. Daarbij is er voor ons geen onderscheid tussen steden, dorpen en buitengebieden.

Groter durven denken

Niehof stelt dat in Nederland vaak naar ons land wordt gekeken als een verzameling van dorpjes en kleinere steden. Als we het hebben over de aantrekkingskracht van de stad dan gaat het alleen over de Randstad, of zelfs alleen over Amsterdam. "In China, waar we veel werken, bekijkt men dat anders. Daar denkt men in metropolitane regio's met miljoenen inwoners en worden ook op dat schaalniveau plannen en visies gemaakt. Bezoekers uit China kijken zo ook naar de uitgestrekte verstedelijking in de delta van Maas en Rijn. We moeten hier zeker niet de planologie van China gaan overnemen, maar het nadenken over de lage landen als de groene, gezonde, duurzame metropool in Europa is intrigerend. Welke investeringen zouden we moeten doen als we deze deltametropool op de kaart zouden willen zetten in de wereld? Opvallend is dat waar onze nationale overheid zeer terughouden is geworden met vergezichten, bevlogen organisaties en ondernemers nu zelf bij ons komen met initiatieven daartoe. De globalisering vraagt in hun ogen het lef en de visie die ons bijvoorbeeld ooit de Deltawerken heeft gebracht.

Boost voor de binnenstad

Het aantrekkelijk maken van de stad doe je juist door verschillende opgaven te koppelen: nieuwe woningen, natuur- en waterontwikkeling en het enthousiasmeren van partijen; we verbinden en maken werk met werk. Zo bouw je aan een fijne stad, zoals in Zevenbergen waar een nieuwe waterverbinding dwars door het centrum komt. Een opkikker voor het centrum, met terrasjes en gezelligheid langs het water. De agrariërs in West Brabant krijgen een duurzame zoetwatervoorziening en het centrum wordt leefbaarder: het versterkt elkaar. Zo herleeft geschiedenis en identiteit. Hoewel het er nog niet is, kopen mensen nu al woningen langs de toekomstige gracht.

Verleiden met visie

KuiperCompagnons omarmt complexiteit. Niehof: "We zijn bedreven in het ontrafelen van complexe materie en deze te vertalen naar een uitvoerbaar plan. Daar worden alle betrokken partijen beter van. Goede plannen zijn niet duur, maar leveren juist veel op."