niewsartikelKCsite_th.jpg
Jul. '16

Feed the Smart City Singapore

Tijdens de Singapore International Water Week is een initiatief gelanceerd om in deze sterk verstedelijkte stadstaat voedselproductie op daken te realiseren. Het gezamenlijk initiatief van KuiperCompagnons, Priva en Kenlog wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade in Singapore.

Het ‘rooftop agriculture’ integreert voedselproductie, water- en energie-efficiënte, met stedelijke planning en ontwerp. Voedsel van hoge kwaliteit wordt geproduceerd dicht bij de consument, en tegelijk wordt Singapore attractiever en minder afhankelijk gemaakt van omliggende landen voor water, voedsel en energie.

In de komende maanden worden het initiatief verder uitgewerkt met Nederlandse en Singaporese bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wouter Vos (WVos@kuiper.nl)