directiesmall_th.jpg
Jan. '17

Directiewisseling KuiperCompagnons

Vanaf begin 2014 heeft Gert Dral de functie van Directievoorzitter bij KuiperCompagnons BV vervuld. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat Gert die functie een jaar zou vervullen. Uiteindelijk werd het een periode van drie jaar, waarin hij samen met Gijs van den Boomen sturing heeft gegeven aan noodzakelijke veranderingen. Enige tijd geleden heeft Gert Dral te kennen gegeven om na de viering van het 100-jarige bestaan van KuiperCompagnons nieuwe accenten in zijn leven te willen leggen.
Onder leiding van Gert Dral heeft het bureau zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld en haar positie in de markt, zowel in binnen- als buitenland, duurzaam bestendigd en uitgebouwd.
Gert Dral zal vanaf 1 februari 2017 het resterende deel van het jaar aanblijven als adviseur van de directie en de portefeuille internationaal voor zijn rekening nemen.

We zijn verheugd Piet Besselink aan u te kunnen voorstellen als nieuwe voorzitter van de directie van KuiperCompagnons, met ingang van 1 februari 2017. In de aanloop naar zijn nieuwe functie zal Piet in nauw overleg met Gert en Gijs de maand januari benutten om zich in te werken.

Piet Besselink (58) is voormalig lid van de Raad van bestuur van Royal HaskoningDHV. Naast zijn ruime ervaring in het management is hij ook jaren werkzaam en betrokken geweest in het projectmanagement van vele projecten in binnen- en buitenland.

Samen met Gijs van den Boomen zal Piet Besselink leiding gaan geven aan de verdere ontwikkeling van KuiperCompagnons als integraal ontwerp- en adviesbureau in de ruimtelijke disciplines: ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap.