websitedorpshartsoesterberg_th.jpg
websitedorpshartsoesterberg2_th.jpg
websitedorpshartsoesterberg3_th.jpg
May. '16

Bewoners kiezen nieuw dorpshart Soesterberg

De planontwikkeling voor het dorpsplein van Soesterberg kent al een langere voorgeschiedenis. ln navolging van het Masterplan was in 2013 het plan om op deze locatie woningen en een sociaal-culturele voorziening te bouwen. ln juni 2015 heeft de raad dat besluit herzien en besloten dat er op deze locatie een aantrekkelijk, gezellig dorpsplein dient te worden ontwikkeld met daaromheen woningen en mogelijk lichte horeca met terras of maatschappelijke voorzieningen.

KuiperCompagnons heeft drie integrale varianten voor het dorpshart ontworpen die elk op hun eigen manier aansluiten bij het karakter van het dorp:
A. Het Dorpslandgoed; geïnspireerd op de landgoederen langs de Wegh der Weegen
B. De Groene Campus; gebaseerd op de campuszone met kazernegebouwen langs de Kampweg
C. De Dorpskamer; aansluitend op de dorpse bebouwing in de Rademakerstraat

De varianten tonen een integraal sfeerbeeld voor zowel de invulling en sfeer van de openbare ruimte met een daarbij passende stijl voor de omliggende bebouwing.

Van donderdag 19 mei tot en met woensdag 29 juni kunnen inwoners van Soesterberg kiezen voor een van de varianten. De gemeente Soest introduceert hiermee een nieuw soort inspraak. Elk huishouden in Soesterberg heeft een informatiebrief gekregen met een unieke code waarmee ze hun stem kunnen uitbrengen. Op 14 juni is er een informatieve inloopavond waarbij de plannen worden toegelicht. Als de bevolking en de gemeenteraad uiteindelijk de keus hebben gemaakt wordt het plan verder uitgewerkt.