100jaarfeest_th.jpg
Dec. '16

100 jaar KC met VergezichtNL

Vandaag, 1 december 2016, vieren wij ons honderd jarig bestaan en zijn daarmee het oudste bureau voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en architectuur van Nederland. Ter ere van deze verjaardag schetsen wij een vergezicht voor Nederland.

Toekomstige ontwikkelingen, zoals de toenemende bevolkingsdichtheid, de daarmee samenhangende woningbehoefte, veranderende mobiliteitsbehoefte, klimaat en biodiversiteit, vereisen aandacht. Veel partijen en initiatieven onderzoeken op verschillende thema’s deze ontwikkelingen, welke uiteindelijk de visie voor ons land bepalen. Volgens ons ontbreekt er een gebundelde, brede visie voor Nederland. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit?

Onder het motto ‘100 jaar werken aan Nederland, 100 jaar ruimte maken voor de toekomst’ willen wij een aanzet geven tot het maken van een toekomstschets voor ons land. In deze huidige participatiemaatschappij is het een logische keuze voor ons om als private partij deze verantwoordelijkheid op ons te nemen en de uitdaging aan te gaan. Om dit te ondersteunen is ook het platform VergezichtNL gelanceerd. Op dit platform worden de ontwikkelingen en innovaties voor de toekomst van Nederland, uitgevoerd door diverse instanties en initiatieven, op de voet gevolgd.

Jubileumevenement
Met de wens om daadwerkelijk de toekomst van Nederland in beeld te vatten, zullen wij tijdens ons jubileumevenement op 1 december trachten een toekomstig beeld van Nederland te schetsen. Dit doen wij met behulp van statements van belangrijke sprekers en interactie met het publiek. Zodoende hopen wij een levendige discussie op gang te brengen, om dit vervolgens met live tekenaars te kunnen vertalen in een toekomstbeeld van Nederland. Deze schets van Nederland zal een goede weergave worden van ruimtelijke consequenties die, als gevolg van diverse actuele en toekomstige ontwikkelingen, in ons land plaatsvinden