schiehallenDelft.jpg

Presentatie aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft

Op 23 augustus 2017 heeft KuiperCompagnons een presentatie gegeven over de transformatieplannnen voor de Schieoevers aan gedeputeerden van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. Deze vond plaats in de Schiehallen.

Uit de nieuwsbrief van provincie Zuid-Holland:
Gedeputeerden fietsend op werkbezoek op Schieoevers Delft

Gedeputeerden Adri Bom-Lemstra en Rik Janssen hebben woensdag 23 augustus een fietsend werkbezoek gebracht aan de Schieoevers Noord in Delft. De g. ...


meer...

Woningbouwopgavealphenaandenrijn.jpg

Onderzoek naar woningbouwopgave Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn wil graag een intense stad zijn met vitale dorpen in een waardevol landschap.

Het college heeft flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen voor haar inwoners maar wil ook graag dat er voldoende woningen zijn voor huidige en toekomstige inwoners.

“Alphen aan den Rijn ligt in een waardevol landschap midden in het Groene Hart en centraal in de Randstad. Op een aantal plekken rondom Alphen aan den Rijn is woningbouw mogelijk. Het college wil dat nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad maximaal in balans zijn met het landschap en het water. E. ...


meer...

201706westergouweGBzone.jpg

opening GroenBlauwe zone in Westergouwe

Op vrijdag 16 juni is de GroenBlauwe zone in Westergouwe geopend door het overvaren van een trek-pontje in de natuurspeelplaats van het natuur- en recreatiegebied. Op het pontje stonden gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, de kinderburgemeesters uit Gouda en Zuidplas en kinderen uit Moordrecht en Westergouwe.

Tijdens de opening hebben kinderen, bewoners uit Westergouwe en genodigden genoten van alles wat het gebied te bieden heeft. Vanaf nu is het gebied vrij toegankelijk via het Klompenpad uit Westergouwe (ingang naast het Kindercentrum de Ontdekkingsreizigers) of per fiets via de Provincialeweg. ...


meer...

ontwikkelstrategienHaarlem2KC.jpg

Een ontwikkelingsstrategie voor inbreiding in Haarlem

Haarlem staat voor de opgave om de komende jaren een flink aantal nieuwe woningen te realiseren binnen de bestaande stad. De grote Haarlemse puzzel.
KuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om voor de omgeving Spoorwegstraat en voor de omgeving Randweg-Zijlweg een ontwikkelingsstrategie te maken.
Stedelijke inbreiding is een belangrijke opgave op veel plekken in Nederland, die vraagt om een zorgvuldig planproces. De komende maanden gaan we met alle betrokkenen aan de slag om de gewenste inbreiding te koppelen aan nieuwe impulsen voor de stad. ...


meer...

janvanrenessewegKC02.jpg

Zonnige en feestelijke opening Jan van Renesseweg

Op maandag 22 mei 2017 is de Jan van Renesseweg feestelijk in gebruik genomen. De Jan van Renesseweg is één van de belangrijkste routes vanuit het dorp Renesse naar het Noordzeestrand.

De ambitie was om de Jan van Renesseweg te ontwikkelen tot een van de mooiste strandroutes van Nederland.
In 2016 is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld door KuiperCompagnons.

Aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland B.V. is in september 2016 gestart met de herinrichti. ...


meer...

kasteeltuinZevenbergenKC1.jpg

Middeleeuws spektakel bij feestelijke opening Kasteeltuin Zevenbergen

Op vrijdag 19 mei 2017 heeft de gemeente Moerdijk de Kasteeltuin in Zevenbergen officieel in gebruik genomen.
Waar ooit Kasteel Zevenbergen stond vond nu een middeleeuws spektakel plaats onder toeziend oog van de leerlingen van basisschool de Neerhof. Zij waren uitgenodigd voor deze opening omdat hun school een aantal jaren geleden nog op een groot deel van het terrein van de Kasteeltuin stond.

Eerste fase van de gehele centrumontwikkeling
De opening van de Kasteeltuin is een bijzonder moment en een veelbelovende eerste stap van de opwaardering van het centrum van Zevenbe. ...


meer...

JanvanRenessewegmuurschildering.jpg

Het strand in Renesse is niet meer te missen!

De herinrichting van de Jan van Renesseweg is bijna voltooid. Tijd om te gaan genieten van zon, zee en zand.
Enkele collega’s (Fieke Damen, Helénè van Dooremolen en Marjan van Capelle) zijn druk bezig geweest om een mooie muurschildering te maken zodat het strand niet meer te missen is!

Op 22 mei 2017 wordt symbolisch het laatste stukje bestrating aangelegd, waarna de Jan van Renesseweg tot in lengte van jaren kan fungeren als visitekaartje van Renesse.

Meer informatie is na te lezen op de website masterplan Renesse.. ...


meer...

hetverborgengeheim.jpg

Eerste paal Het Verborgen Geheim

De eerste paal van het project ‘Het verborgen geheim’ op Heijplaat is op maandag 15 mei 2017 geslagen. Ontworpen door KuiperCompagnons en door Van Omme en De Groot ontwikkeld.

Nul-op-de-meter woningen
‘Het verborgen geheim’ is een project dat bestaat uit 170 nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen. De nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen komen in de wijk Heijplaat aan de Heysehaven. De 170 koopwoningen worden tussen 2016 en 2023 in meerdere fases gerealiseerd op Heijplaat. De woningen hebben woonoppervlaktes tussen . ...


meer...

stationsomgevingalphenaandenRijnKC01.jpg

Blok 4 Stationsomgeving Alphen aan den Rijn opgeleverd

In Alphen aan den Rijn is het zogenoemde ‘blok 4’ opgeleverd. Dit appartementencomplex is gesitueerd direct aan het Stationsplein, naast de Fietsappel.

Blok 4 vormt een essentiële schakel in de plannen voor het Alphense stationsgebied. KuiperCompagnons stelde voor dit gebied zowel het bestemmingsplan als het beeldkwaliteitplan op. Ondanks de crisis is er de afgelopen jaren volop gebouwd in het gebied. Als de komende jaren de laatste gebouwen worden voltooid, zal het beeldkwaliteitplan realiteit zijn geworden.. ...


meer...

omgevingswetKuiperCompagnons01.jpg

Workshop: Maken van een omgevingsvisie

Inmiddels weten velen van u wat de Omgevingswet zo’n beetje inhoudt en welke kerninstrumenten er zijn. U weet vast ook dat de wetgever ervan uitgaat dat we eerst een omgevingsvisie maken. Maar hoe doe je dat? Meld u zich dan aan voor de workshop 'maken van een omgevingsvisie' .

Workshop
In de praktische werksessie ‘Maak vandaag een begin met uw omgevingsvisie’ gaat u onder leiding van Gerwin Gabry zelf aan de slag om die eerste schreden te zetten. Als resultaa. ...


meer...

KuiperCompagnonsomgevingswet.jpg

De Omgevingswet is winst voor ontwikkelaars, mits …

Er zitten veel voordelen aan de Omgevingwet vast zoals minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder knellende milieuregels. Maar wat gaan de gemeenten doen met de vrijheid die deze wet hun biedt? Gerwin Gabry en mr. Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) leggen dit uit.

De Omgevingswet belooft veel goeds voor ontwikkelaars. De omgevingsvisie zal consistenter beleid opleveren en aan de voorkant duidelijker maken welke kwaliteiten gewenst zijn. Het omgevingsplan - de vervanger van het bestemmingsplan - zal minder onderzoekslasten, snellere procedures en minder beknellende milieuregels (bestuurlijke afwegingsruimte) opleveren. ...


meer...

stationsgebiedheerhugowaardKC01.png

Opdracht voor masterplan stationsgebied Heerhugowaard

Na het maken van de structuurvisie voor het stationsgebied Heerhugowaard heeft KuiperCompagnons de opdracht gekregen voor het uitwerken van het masterplan voor dit gebied.
In samenwerking met de gemeente Heerhugowaard en adviesbureau Awareness gaan we daar met alle betrokkenen aan de slag om de plannen voor de openbare ruimte en herontwikkelingslocaties verder uit te werken.

Lees het artikel over deze opdracht op architectenweb. ...


meer...

Untitled1.png

Congres over de nieuwe Omgevingswet

Werkelijk iedereen in de sector krijgt er straks mee te maken: de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet, die 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur bundelt, brengt grote veranderingen met zich mee. Het is daarom belangrijk om de impact ervan niet te onderschatten en nú met voorbereidingen te starten.

Vanaf 2019 komen alle regels samen in één nieuwe wet. Eén wet, één loket, één procedure. Die laatste gaat van 26 naar 8 weken. ...


meer...

KuiperCompagnonsVUGSSarphati04.png

Toekomstige planologen en sociaalgeografen denken mee over de nationale Omgevingsvisie

Op dinsdag 21 februari 2017 brachten zo’n 40 studenten Sociale geografie & Planologie van studievereniging V.U.G.S. (Universiteit Utrecht) en Sarphati (Universiteit van Amsterdam) een bezoek aan KuiperCompagnons. De studenten maakten kennis met de verschillende disciplines binnen het bureau en projecten waarin KuiperCompagnons bij betrokken is. Ook kregen de studenten een korte rondleiding door de Van Nelle Fabriek. Presentaties over de Omgevingswet, Haikou (China) en de Malburgse Stadsoverlaat (Arnhem) werden enthousiast ontvangen en beantwoord met geïnteresseerde vragen. ...


meer...

OogpoliAsZkuipercompagnons.jpg

Oog voor uitzicht

Donderdag 2 februari 2017 was de feestelijke opening van de nieuwe oogpoli in het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht.
De opdracht voor het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht bestaat uit twee delen. Een verbouw met daaraan gekoppeld een nieuwbouw als uitbreiding.

Bij de inrichting van het Albert Schweitzer ziekenhuis Zwijndrecht staat de omgeving van Zwijndrecht centraal. Met het thema ‘verbinding met het landschap’ krijgt elke poli in Zwijndrecht haar eigen identiteit. ...


meer...

kuiper100cam10122.jpg

KuiperCompagnons zet Nederland van de toekomst in 100 minuten op de kaart

De lat lag hoog. Héél erg hoog. In een zaalprogramma van welgeteld 100 minuten Nederland zoals het er over 100 jaar uitziet op de kaart zetten. Letterlijk dus. Te beginnen met een maagdelijk wit canvas doek van 3 bij 5 meter. En dat dan in anderhalf uur omtoveren tot een kleurrijke kaart, compleet met 3D-maquettes van de drijvende woningen en boerderijen die in 2116 een prominente plaats in ons land zullen innemen…

Dat alles gebeurde live. Terwijl op 1 december op de tribunes in de Van Nelle Fabriek de 500 gasten van het jubilerende architectenbureau KuiperCompagnons bijna ademloos toekeken, werkten vijf architecten van dat bureau met spuitbussen, stiften en verf de toekomstvisies uit van een zevental visionairs. ...


meer...

directiesmall.jpg

Directiewisseling KuiperCompagnons

Vanaf begin 2014 heeft Gert Dral de functie van Directievoorzitter bij KuiperCompagnons BV vervuld. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat Gert die functie een jaar zou vervullen. Uiteindelijk werd het een periode van drie jaar, waarin hij samen met Gijs van den Boomen sturing heeft gegeven aan noodzakelijke veranderingen. Enige tijd geleden heeft Gert Dral te kennen gegeven om na de viering van het 100-jarige bestaan van KuiperCompagnons nieuwe accenten in zijn leven te willen leggen. ...


meer...

KCNoordholland.jpg

KuiperCompagnons in raamovereenkomst met Noord-Holland

Na twee uitvoerige selectierondes is KuiperCompagnons - in combinatie met Antea en Berenschot - door de provincie Noord-Holland gekozen als één van de partijen waarmee de provincie de komende jaren een raamovereenkomst Beleidsadviesdiensten aangaat. In deze raamovereenkomst gaat het om beleid ten aanzien van onder meer de thema’s ruimte, milieu, water en verkeer en vervoer. Op dinsdag 13 december 2016 vond de feestelijke ondertekening van de raamovereenkomst plaats op het provinciehuis in Haarlem. ...


meer...

VergezichtNL.jpg

Gijs van den Boomen pleit voor VergezichtNL

Nederland staat voor grote veranderingen, maar het ontbreekt aan een vergezicht dat ons daarop voorbereid. Dat stelt ir. Gijs van den Boomen van het bureau KuiperCompagnons in het decembernummer van De Ingenieur.

Is onze delta wel voorbereid op extremen door klimaatverandering? Waar gaan we een miljoen extra huizen bouwen, vooral in de bij zee gelegen Randstad? Onze economie moet CO2-vrij zijn en minder grondstoffen gebruiken, maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Zo omschrijft Van den Boomen de opgaven waar ons land voor staat. ...


meer...

welkomswoord.jpg

Geslaagd verjaardagsfeest

Met veel plezier kijken we terug op een geslaagd verjaardagsfeest. Samen met ruim 500 aanwezigen schetsten wij een toekomstbeeld van ons land met een
inspirerend eindbeeld als resultaat.

Binnenkort kunt u een uitgebreid verslag en meer beeldmateriaal vinden op VergezichtNL

Wij danken iedereen voor hun komst.. ...


meer...

100jaarfeest.jpg

100 jaar KC met VergezichtNL

Vandaag, 1 december 2016, vieren wij ons honderd jarig bestaan en zijn daarmee het oudste bureau voor stedenbouw, ruimtelijke ordening en architectuur van Nederland. Ter ere van deze verjaardag schetsen wij een vergezicht voor Nederland.

Toekomstige ontwikkelingen, zoals de toenemende bevolkingsdichtheid, de daarmee samenhangende woningbehoefte, veranderende mobiliteitsbehoefte, klimaat en biodiversiteit, vereisen aandacht. Veel partijen en initiatieven onderzoeken op verschillende thema’s deze ontwikkelingen, welke uiteindelijk de visie voor ons land bepalen. ...


meer...

Zhujing01.jpg

First prize Shanghai Jinshan District

KuiperCompagnons won the first prize in the International urban design competition for the Luozhaowan.

Luozhaowan is located in Zhujing town in southwest of Shanghai. In the future, a new transportation hub will be built that makes commuting to and from Shanghai possible. Luozhaowan will become one of the key areas for Shanghai urban upgrades and transformation.

With it's rich history and culture heritage, the design concept of KC focus on creating a balance of old and new. ...


meer...

ProjectEVIAV1.jpg

Start verkoop Evia II te Gorinchem

Onder grote belangstelling is 19 november j.l. in De Nieuwe Doelen te Gorinchem de verkoop gestart van het project Evia II.
Nadat de eerste fase van de nieuwbouw begin 2014 was opgeleverd krijgt het project zijn lang verwachte vervolg en krijgt daarmee de slinger van appartementenblokken zijn definitieve vorm.

Evia ligt op een steenworp afstand van allerlei voorzieningen, zoals de binnenstad, winkelcentrum Piazza Centrum, het station en het Beatrixziekenhuis. Het is rustig gelegen met uitzicht op het rustieke Lindelaantje en park met vrije waterpartijen. ...


meer...

demeestervan2016.jpg

Alex De Jong is de Meester van 2016

Tot woensdagavond 16 november 2016 was de grote vraag “Wie wordt de Meester van 2016?”
Deze promotieprijs wordt toegekend aan een getalenteerde afgestudeerde van de Rotterdamse Academie van de Bouwkunst. Onze collega Alex De Jong was één van de genomineerde kandidaten. Rond 22 uur was het antwoord op deze vraag duidelijk,de Meester van 2016 is Alex De Jong.

Alex en de twee andere genomineerde kandidaten moesten hun afstudeerproject presenteren aan een vakjury. Alex' presentatie van zijn afstudeerproject Water vernieuwt! was indrukwekkend en met zijn kenmerkende enthousiasme wist hij de vakjury te overtuigen.

De jaarlijkse promotieprijs . ...


meer...

staphorst3.jpg

Omgevingsvisie voor Staphorst

KuiperCompagnons heeft opdracht gekregen om de omgevingsvisie voor de gemeente Staphorst op te stellen. Het komende jaar wordt in overleg met gemeente en bewoners de koers bepaald waar Staphorst naar toe wil. Anders dan voorheen en strikt noodzakelijk op grond van de Omgevingswet is het nadrukkelijk de bedoeling het sociale domein een belangrijke rol te laten spelen. Staphorst groeit – in tegenstelling tot omliggende gemeentes – de komende jaren verder door. De vergrijzing neemt echter ook toe. ...


meer...

BetondakideeTeusvanHouwelingen.jpg

Bewoners zien Betondak zitten

Op woensdag 26 oktober 2016 zijn in Arkel de eerste bouwstenen gepresenteerd voor de herontwikkeling van de voormalige fabriekslocatie van Betondak. KuiperCompagnons kon rekenen op instemming en enthousiasme van de meer dan tachtig bezoekers.

De voorstellen worden nu nader op hun haalbaarheid onderzocht door eigenaar en initiatiefnemer Van Nieuwpoort Groep en de gemeente Giessenlanden, zodat er volgend jaar een besluit kan komen over een gebiedsbeschrijving en een omgevingsplan (een bestemmingsplan nieuwe stijl). ...


meer...

collageindebogaardrijswijk.jpg

Make-over winkelcentrum Rijswijk In de Bogaard

Het winkelcentrum 'in de Bogaard' in Rijswijk krijgt een flinke opfrisbeurt. En dat is nodig, want er is veel leegstand en de hoeveelheid winkelende mensen dat in de Bogaard weet te vinden, holt achteruit. Op 26 oktober 2016, tijdens een druk bezochte bijeenkomst, kwam de gemeente Rijswijk met een make-overplan voor in de Bogaard.

Omroep West heeft een mooie impressiegemaakt van deze druk bezochte informatieavond.

Het Bogaardplein, volgens sommige omwonenden een waaigat, wordt aangepakt. De gemeente wil twee miljoen euro vrijmaken voor . ...


meer...

SingelwoningenGroningenZuid3.jpg

Start verkoop Singelwoningen in Helpermaar

Het is zover. De verkoop van de Singelwoningen in Helpermaar start dinsdag 25 oktober bij Schreuders makelaars aan de Verlengde Hereweg 20/2 te Groningen. Met de realisatie van de laatste fase van de Singelwoningen en het doortrekken van de Singel, is de wijk Helpermaar eindelijk ruimtelijk verankerd aan de wijk de Wijert.

Meer informatie bij Schreuders Makelaars. ...


meer...

indebogaardavondbeeld.jpg

Winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk

Diverse eigenaren en huurders van kantoor- en winkelpanden, ondernemers, winkeliers, ontwikkelaars en gemeente werken gezamenlijk aan een ‘toekomstbestendig In de Bogaard en omgeving’. Dat wil zeggen aan een levendig gebied waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken, winkelen en recreëren is.
KuiperCompagnons adviseert daarin de gemeente vanuit stedenbouw en openbare ruimte.

Woensdagavond 26 oktober is er een interactieve informatieavond voor de toekomst van winkelcentrum In de Bogaard in Rijswijk. ...


meer...

spadegrondinvoorKasteeltuin1.jpg

Kasteeltuin eerste aanzet opwaardering Zevenbergen

'Een groene parkeerplaats aangelegd met een bloementuin en een aantrekkelijke wandel- en fietspromenade richting het centrum.' Zo omschrijft de gemeente Moerdijk de Kasteeltuin waarvan de aanleg half oktober 2016 begint.

KuiperCompagnons is verantwoordelijk voor het inrichtingsplan voor de Kasteeltuin. Op de plek waar ooit Kasteel Zevenbergen stond komt de Kasteeltuin, een ruime, groene parkeergelegenheid voor het centrum. Op een hedendaagse en inspirerende wijze wordt de historie van het Kasteel hier weer zichtbaar en ervaarbaar gemaakt. Spore. ...


meer...

contourstraatbaksteen32.jpg

Shared space in Middelharnis

In het septembernummer van CONTOUR Straatbaksteen, een vakblad over ruimtelijke inrichting, staat deze maand Shared Spaces centraal.
Het KuiperCompagnons project in Middelharnis, Koningin Julianaweg, wordt hierin besproken. Dit was de eerste plek in de provincie Zuid-Holland met een shared space.

Shared spaces zijn grote open ruimten waar het verkeer zichzelf regelt. Het is de bedoeling dat weggebruikers veilig hun weg vinden zonder verkeersborden of -lichten. Bestrating speelt een belangrijke rol als sfeermaker én richtingwijzer. ...


meer...

exporeal.jpg

KC op de Expo Real In München

Dinsdag 4 t/m 6 oktober 2016 staat KuiperCompagnons op de Expo Real in München Je kunt ons vinden op de beursstand van Holland Property Plaza (Hal A2 / Booth 320). Kom je ook naar de beurs? We ontmoeten je graag. Voor het maken van een persoonlijke afspraak kun je contact opnemen met Rob Kanbier via rkanbier@kuiper.nl

. ...


meer...

Garzweiler.jpg

Neue Energie: KC maakt toekomstvisie voor bruinkoolmijn Garzweiler

Transformatie van gebieden voor een duurzamere leefomgeving speelt een toenemende rol in ons werkveld. In dat opzicht heeft KuiperCompagnons begin september samen met Cityförster, KLA Kipar Landschaftsarchitekten en de universiteit van Hamburg een toekomstvisie voor bruinkoolmijn Garzweiler gemaakt. Het gebied dient zich voor te bereiden op wanneer het delven eind 2040 stopt.

De vraag is ontstaan vanuit lokale autoriteiten die verbetering zien in het huidige voorstel om Garzweiler te ontwikkelen. Daaro. ...


meer...

renesse.jpg

Start herinrichting Jan van Renesseweg

Op 19 september 2016 is de uitvoering gestart van de herinrichting van de Jan van Renesseweg te Renesse
.
Afgelopen voorjaar is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, Ondernemersvereniging en verschillende betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld. Na een openbare inspraak- en informatieavond in het dorpshuis is het ontwerp afgerond en is aannemingsbedrijf Gebroeders Moerland aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het ontwerp is technisch verder uitgewerkt, samen met de fasering, de bereikbaarheid tijdens uitvoering en het communicatieplan. ...


meer...

IMG6081web.jpg

Villa's Lumen in Helpermaar opgeleverd

In de wijk Helpermaar in Groningen zijn de eerste 7 , van in totaal 11 villa’s Lumen opgeleverd. Deze moderne woningen zijn door KuiperCompanons ontworpen voor Volker Wessels Vastgoed en elk naar de individuele wensen van de bewoners uitgewerkt.. ...


meer...

TijdelijkgebruikverhuurArkelweb.jpg

Betondak inspireert tot honderden ideeën

Inwoners van Arkel en Hoogblokland hebben in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om met ideeën te komen voor de herontwikkeling van Betondak, het voormalige fabrieksterrein aan het Merwedekanaal in Arkel. Honderd-en-twintig bewoners kwamen op 7 september tijdens een startbijeenkomst op het fabrieksterrein tot meer dan 200 verschillende ideeën voor de toekomstplannen. Twintig van hen gaan de eigenaar in een plangroep helpen bij de keuze en de uitwerking van ideeën. Op 26 oktober worden de voorlopige resultaten gepresenteerd en besproken. ...


meer...

ROOV36910100OmgevingsvisiekaartzonderSin.jpg

Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vastgesteld

Samen met de gemeente Westvoorne hebben wij als één van de eersten in Nederland een gemeentelijke omgevingsvisie opgesteld! De omgevingsvisie Westvoorne biedt het raamwerk waarbinnen de gemeente de komende jaren sectoraal beleid verder zal uitwerken. De visie is dan ook meer op te vatten als een proces in plaats van een statisch document. Het gaat erom dat de verschillende disciplines veel meer met elkaar gaan samenwerken en dat de gemeente ‘de boer op gaat’ om particulieren te verleiden tot / te helpen bij initiatieven. ...


meer...

dearchitect.jpg

KC op shortlist voor Chinees Eco-Island

Tien architectenbureaus zijn door de Hainan Airlines Group uitgenodigd voor de invulling van het South Sea Pearl Eco/Island. Tussen de 10 geselecteerden bureaus bevinden zich ook UNStudio en Kuiper Compagnons.

Het kunstmatig aangelegde South Sea Pearl Eco-Island van 250 hectare komt in de Haikou Bay van het eiland Hainan. Het Eco-Island krijgt huisvesting, hotels, toeristische attracties en een haven met een capaciteit voor twee grote cruiseschepen.

De organisatie achter de prijsvraag, China Building Center selecteerde Vicente Guallart, voormalig directeur/architect van het gelijknamige bureau in Barcelona voor de strategische visie van het eiland. Hieri. ...


meer...

Centrumplanweb.jpg

Plannen centrum Zevenbergen breed gedragen

De gemeente Moerdijk is afgelopen periode samen met KuiperCompagnons, een groep inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, intensief bezig geweest met het vormgeven van de centrumplannen Haven en Markt. Het voorlopig ontwerp is inmiddels gereed. Parallel hieraan is een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan gemaakt.

Maandag 8 augustus 2016 is het nieuwe bestemmingsplan voor de centrumplannen van de Haven en Markt in Zevenbergen behandeld bij de Raad van State. Uit het feit dat er slechts twee bezwaarschriften zijn ingediend, leidt de gemeente af dat vrijwel alle Zevenbergse winkeliers, ondernemers en centrumbewoners enthousiast instemmen met de vernieuwde havenplannen. ...


meer...

niewsartikelKCsite.jpg

Feed the Smart City Singapore

Tijdens de Singapore International Water Week is een initiatief gelanceerd om in deze sterk verstedelijkte stadstaat voedselproductie op daken te realiseren. Het gezamenlijk initiatief van KuiperCompagnons, Priva en Kenlog wordt ondersteund door de Nederlandse ambassade in Singapore.

Het ‘rooftop agriculture’ integreert voedselproductie, water- en energie-efficiënte, met stedelijke planning en ontwerp. Voedsel van hoge kwaliteit wordt geproduceerd dicht bij de consument, en tegelijk wordt Singapore attractiever en minder afhankelijk gemaakt van omliggende landen voor water, voedsel en energie. ...


meer...

BenjaminFranklinVillagevogelvlucht.jpg

De aftrap voor Offizierssiedlung Benjamin Franklin Village in Mannheim

KuiperCompagnons heeft samen met Sahle Baubetreuungsgesellschaft uit Greven (D) in 2014 de visie ontwikkeld voor de herstructurering van het voormalige kazerneterrein Offizierssiedlung Benjamin Franklin Village in Mannheim.

Het voormalige woongebied (van 12 hectare) voor de hoge officieren is klaar voor herontwikkeling naar een ‘open’ vernieuwde woonwijk, waarin de geest van de voormalige Amerikaanse Offizierssiedlung terug te vinden is.
Het ontwerp zet vooral in op het creëren van samenhang en harmonie tussen de bestaande en de nieuwe structuren. ...


meer...

04structuurvisiekaartA312meiPRINTzonders.jpg

Structuurvisie Velsen unaniem vastgesteld

De door KuiperCompagnons opgestelde Structuurvisie Velsen ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’ geeft de integrale visie op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Velsen. In de visie vormen de veelzijdige kwaliteiten van de gemeente de uitgangspunten voor de koers op weg naar 2040. Velsen vormt met zijn haven en slimme maakindustrie de nautische toegangspoort en de dynamische techport van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), met IJmuiden als rauwe duinstad met metropolitane woonmilieus. ...


meer...

IMG0649website.jpg

Realisatie QCi-laboratorium Maroastraat Amsterdam

Op 12 april 2016 is het nieuwe Quality-Control laboratorium voor Sanquin Plasmaproducten BV opgeleverd. Het project is uitgevoerd in een bestaand kantoorblok en omvat 3 verdiepingen en een installatieruimte.
Op de begane grond is een nieuwe kantoorruimte gesitueerd. Op de 1e en 2e verdieping bevinden zich een hoogwaardig ‘droog’- en ‘nat’ laboratorium en het bestaande warehouse is door een nieuwe goederenlift hiermee verbonden.

KuiperCompagnons heeft voor dit project het ontwerp, total-engineering, directievoering en bouwtoezicht verzorgd. ...


meer...

kernboodschapSoB3.jpg

BNA film 'Sense of belonging' op Biënnale Venetië

Nederlandse architectenbureaus doen mee aan de film 'Sense of Belonging, Dutch architects on refugees' over huisvesting van vluchtelingen in Europa. Met deze film toont de BNA zijn bijdrage aan het thema van Venetië 'Reporting from the Front'. Deze film is tot en met 27 november te zien op de Biënnale in Venetië in Palazzo Mora. De film is onderdeel van het officiële Biënnale programma. In totaal hebben zes architecten meegewerkt aan de film. Ook de COA is vertegenwoordigd met directeur huisvesting, Carolien Schippers. ...


meer...

websitedorpshartsoesterberg.jpg

Bewoners kiezen nieuw dorpshart Soesterberg

De planontwikkeling voor het dorpsplein van Soesterberg kent al een langere voorgeschiedenis. ln navolging van het Masterplan was in 2013 het plan om op deze locatie woningen en een sociaal-culturele voorziening te bouwen. ln juni 2015 heeft de raad dat besluit herzien en besloten dat er op deze locatie een aantrekkelijk, gezellig dorpsplein dient te worden ontwikkeld met daaromheen woningen en mogelijk lichte horeca met terras of maatschappelijke voorzieningen.

KuiperCompagnons heeft drie integrale varianten voor het dorpshart ontworpen die elk op hun eigen manier aansluiten bij het karakter van het dorp:
A. ...


meer...

boekomgevingsvisieth.jpg

Werken met de omgevingsvisie

Het boek ‘Werken met de omgevingsvisie; visievorming onder de Omgevingswet’ is opnieuw uit en geheel herzien. Auteur Gerwin Gabry van KuiperCompagnons legt uit:
‘Dit boek geeft een praktische handleiding om zelf een omgevingsvisie te maken of om het proces eromheen te begeleiden. In het boek is daartoe een gedegen uitleg van de Omgevingswet opgenomen. Ook de resultaten van de Pilots Omgevingsvisie van het Ministerie zijn erin verwerkt en interviews met experts op verschillende terreinen (milieu, verkeer, water). ...


meer...

POS0602.jpg

Duurzaamheidscongres RijswijkBuiten

Op donderdag 19 mei jl. vond ‘Het Grote Duurzaamheidscongres’ in Rijswijk plaats. De gemeente Rijswijk wil zich profileren als toonaangevende gemeente op het gebied van duurzaamheid. De woonwijk RijswijkBuiten, de meest duurzame wijk van Nederland, stond op deze dag centraal. KuiperCompagnons is betrokken bij de ontwikkeling van RijswijkBuiten en is verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk. Minister Blok bracht een bezoek aan het congres. Hij complimenteerde Rijswijk met duurzaamheid hoog in het vaandel. ...


meer...

20150220VogelvluchtThuisindeHavenlr.jpg

Het Verborgen Geheim op Heijplaat in Rotterdam

Van Omme en De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers-Rotterdam ontwikkelt en bouwt de komende jaren het nieuwbouwproject Het Verborgen Geheim op Heijplaat in Rotterdam.

Enkele bewoners, de architect (Rogier Mentink van KuiperCompagnons) en de makelaar leggen uit waarom Heijplaat een verborgen geheim is met unieke woonvoordelen.

HET VERBORGEN GEHEIM
Puur Rotterdams en nul-op-de-meter wonen op een verborgen, historisch plekje in de Rotterdamse stadshavens. Dát is wonen in Het Verborgen Geheim.

Aa. ...


meer...