Bureau

Visie

Landschappelijke, culturele en klimatologische aspecten vormen aanleiding en inspiratiebron voor ruimtelijke oplossingen. KC houdt zich bezig met adviseren, ontwerpen en regisseren van de inrichting van de leefomgeving, samen met betrokken partijen.

KC doet dat op een toonaangevende wijze, zoekend naar nieuwe realistische oplossingen met de intentie om onze klanten aan zowel publieke als private zijde maximaal te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het maken van keuzen.

Vanuit de overtuiging dat daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame omgeving voor wonen, werken, recreëren en samenleven. Vanuit het besef dat optimale samenwerking met betrokken partijen noodzakelijk is voor een uitstekend resultaat.
Vanuit het besef dat een actieve en soms zelfs initiërende rol van KC wordt verwacht.

Vanuit het besef dat optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers moeten worden geboden om hen de hoogste kwaliteit te kunnen laten leveren. Gebruik makend van de meest actuele technieken op het gebied van voorbereiden van besluitvorming, data verzameling, ontwerpen en communicatie.