Bureau

  KuiperCompagnons, het oudste bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap en architectuur van Nederland, bestaat in 2016 honderd jaar. Het bracht en brengt hoogleraren en rijksbouwmeesters voort, ontwikkelde nieuwe concepten voor duurzame steden en kan bogen op een immens oeuvre in binnen- en buitenland. De nationale bureauproductie van de afgelopen eeuw vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Nederland tot moderne verzorgingsstaat.

  We staan er niet dagelijks bij stil, maar onze woonomgeving is bewust ontworpen, gecomponeerd, om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken. KuiperCompagnons is al honderd jaar een cruciale leverancier van ruimtelijke concepten voor woonwijken, parken, binnensteden, streekplannen, structuurplannen en ruimtelijk beleid. De ontwerpen en adviezen van KuiperCompagnons zijn uiteraard een product van de ontwerpinzichten en tendensen van de tijd, maar vertonen tegelijkertijd opvallend consistente eigenschappen.

  Landschappelijke, culturele en klimatologische aspecten vormen aanleiding en inspiratiebron voor ruimtelijke oplossingen. KC houdt zich bezig met adviseren, ontwerpen en regisseren van de inrichting van de leefomgeving, samen met betrokken partijen.

  KC doet dat op een toonaangevende wijze, zoekend naar nieuwe realistische oplossingen met de intentie om onze klanten aan zowel publieke als private zijde maximaal te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het maken van keuzen.

  Vanuit de overtuiging dat daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame omgeving voor wonen, werken, recreëren en samenleven. Vanuit het besef dat optimale samenwerking met betrokken partijen noodzakelijk is voor een uitstekend resultaat.
  Vanuit het besef dat een actieve en soms zelfs initiërende rol van KC wordt verwacht.

  Vanuit het besef dat optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers moeten worden geboden om hen de hoogste kwaliteit te kunnen laten leveren. Gebruik makend van de meest actuele technieken op het gebied van voorbereiden van besluitvorming, data verzameling, ontwerpen en communicatie.

  PietBesselinkKuiperCompagnons.jpg

  Piet Besselink

  Directeur
  Pbesselink@kuiper.nl
  06 502 134 74
  GijsvandenBoomenKuiperCompagnons.jpg

  Gijs van den Boomen

  Directeur
  gvandenboomen@kuiper.nl
  06 525 008 57
  WouterVosKuiperCompagnons.jpg

  Wouter Vos

  Liveable Cities
  wvos@kuiper.nl
  +316 531 348 61
  MartijnniehofKuiperCompagnons.jpg

  Martijn Niehof

  Transformatie van Gebieden
  mniehof@kuiper.nl
  06 511 540 24
  maartenKuiperCompagnos.jpg

  Maarten van Vuurde

  Transformatie van Gebieden
  mvanvuurde@kuiper.nl
  010 752 5235
  SilvianvanTuylKuiperCompagnons.jpg

  Silvian van Tuyl

  Transformatie van Gebouwen
  svantuyl@kuiper.nl
  06 518 874 42
  GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg

  Gerwin Gabry

  Omgevingswet
  ggabry@kuiper.nl
  06 513 680 37
  renevanderzweerdeKuiperCompagnons.jpg

  Rene van der Zweerde

  Omgevingswet
  rvanderzweerde@kuiper.nl
  06 383 721 22
  RogierMentinkKuiperCompagnons.jpg

  Rogier Mentink

  Wonen
  rmentink@kuiper.nl
  06 531 098 35
  StijnvanTuijlKuiperCompagnons.jpg

  Stijn van Tuijl

  Wonen
  svantuijl@kuiper.nl
  06 135 180 60
  DirkvandeRijdtKuiperCompagnons.jpg

  Dirk van de Rijdt

  Afdelingshoofd Advies
  dvanderijdt@kuiper.nl
  06 105 957 59
  arjendegrootKuiperCompagnons.jpg

  Arjen de Groot

  Afdelingshoofd Ontwerp
  adegroot@kuiper.nl
  06 551 330 73