Bureau

KuiperCompagnons, het oudste bureau voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap en architectuur van Nederland, bestaat in 2016 honderd jaar. Het bracht en brengt hoogleraren en rijksbouwmeesters voort, ontwikkelde nieuwe concepten voor duurzame steden en kan bogen op een immens oeuvre in binnen- en buitenland. De nationale bureauproductie van de afgelopen eeuw vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Nederland tot moderne verzorgingsstaat.

We staan er niet dagelijks bij stil, maar onze woonomgeving is bewust ontworpen, gecomponeerd, om ons leven zo aangenaam mogelijk te maken. KuiperCompagnons is al honderd jaar een cruciale leverancier van ruimtelijke concepten voor woonwijken, parken, binnensteden, streekplannen, structuurplannen en ruimtelijk beleid. De ontwerpen en adviezen van KuiperCompagnons zijn uiteraard een product van de ontwerpinzichten en tendensen van de tijd, maar vertonen tegelijkertijd opvallend consistente eigenschappen.

Landschappelijke, culturele en klimatologische aspecten vormen aanleiding en inspiratiebron voor ruimtelijke oplossingen. KC houdt zich bezig met adviseren, ontwerpen en regisseren van de inrichting van de leefomgeving, samen met betrokken partijen.

KC doet dat op een toonaangevende wijze, zoekend naar nieuwe realistische oplossingen met de intentie om onze klanten aan zowel publieke als private zijde maximaal te ondersteunen bij het nemen van belangrijke beslissingen en het maken van keuzen.

Vanuit de overtuiging dat daarmee wordt bijgedragen aan een duurzame omgeving voor wonen, werken, recreëren en samenleven. Vanuit het besef dat optimale samenwerking met betrokken partijen noodzakelijk is voor een uitstekend resultaat.
Vanuit het besef dat een actieve en soms zelfs initiërende rol van KC wordt verwacht.

Vanuit het besef dat optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de medewerkers moeten worden geboden om hen de hoogste kwaliteit te kunnen laten leveren. Gebruik makend van de meest actuele technieken op het gebied van voorbereiden van besluitvorming, data verzameling, ontwerpen en communicatie.

PietBesselinkKuiperCompagnons.jpg

Piet Besselink

Directeur
Pbesselink@kuiper.nl
06 502 134 74
GijsvandenBoomenKuiperCompagnons.jpg

Gijs van den Boomen

Directeur
gvandenboomen@kuiper.nl
06 525 008 57
WouterVosKuiperCompagnons.jpg

Wouter Vos

Liveable Cities
wvos@kuiper.nl
+316 531 348 61
MartijnniehofKuiperCompagnons.jpg

Martijn Niehof

Transformatie van Gebieden
mniehof@kuiper.nl
06 511 540 24
maartenKuiperCompagnos.jpg

Maarten van Vuurde

Transformatie van Gebieden
mvanvuurde@kuiper.nl
010 752 5235
SilvianvanTuylKuiperCompagnons.jpg

Silvian van Tuyl

Transformatie van Gebouwen
svantuyl@kuiper.nl
06 518 874 42
GerwinGabryKuiperCompagnons.jpg

Gerwin Gabry

Omgevingswet
ggabry@kuiper.nl
06 513 680 37
renevanderzweerdeKuiperCompagnons.jpg

Rene van der Zweerde

Omgevingswet
rvanderzweerde@kuiper.nl
06 383 721 22
RogierMentinkKuiperCompagnons.jpg

Rogier Mentink

Wonen
rmentink@kuiper.nl
06 531 098 35
StijnvanTuijlKuiperCompagnons.jpg

Stijn van Tuijl

Wonen
svantuijl@kuiper.nl
06 135 180 60
DirkvandeRijdtKuiperCompagnons.jpg

Dirk van de Rijdt

Afdelingshoofd Advies
dvanderijdt@kuiper.nl
06 105 957 59
arjendegrootKuiperCompagnons.jpg

Arjen de Groot

Afdelingshoofd Ontwerp
adegroot@kuiper.nl
06 551 330 73